اطلاعيه مهم در مورد پرواز تهران به استانبول
پذريش مسافر فقط ايراني همراه داشتن تست PCR با مدت اعتبار 72 ساعت الزامي ميباشد" مسافران محترم حمل بار در کابين هواپيما ممنوع ميباشدسایر اعلانات